TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ

11:15 | 26/11/2014

Tuyển dụng 02 Nhân viên Pháp chế

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

11:10 | 26/11/2014

Tuyển dụng 02 Nhân viên Hành chính

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH

10:55 | 26/11/2014

Tuyển dụng 08 Nhân viên Kế hoạch

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT

10:55 | 26/11/2014

Tuyển dụng 02 Nhân viên Kiểm soát

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

10:50 | 26/11/2014

Tuyển dụng 05 Nhân viên Tổ chức Lao động

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

10:45 | 26/11/2014

Tuyển dụng 02 Nhân viên Kế toán

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING

10:30 | 26/11/2014

Tuyển dụng 01 Trưởng Ban Marketing Online và 03 Nhân viên Marketing

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

10:25 | 26/11/2014

Tuyển dụng 13 Nhân viên Kinh doanh

TUYỂN DỤNG 100 NHÂN VIÊN BÁN HÀNG SIÊU THỊ SẮP KHAI TRƯƠNG

11:30 | 20/09/2014

Sắp khai trương Siêu thị - Hà Nội, Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, KỸ THUẬT SIÊU THỊ

03:30 | 17/09/2014

Sắp khai trương Siêu thị - Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hồ Chí Minh

CƠ HỘI VIỆC LÀM LỚN: TUYỂN DỤNG TRƯỞNG SIÊU THỊ NGUỒN

08:50 | 06/09/2014

Tuyển 300 Trưởng Siêu thị nguồn trên toàn quốc

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC

09:10 | 30/08/2014

Tuyển dụng 500 Nhân viên Bán hàng làm việc tại Siêu thị Viettel trên toàn quốc

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SIÊU THỊ SẮP KHAI TRƯƠNG

11:45 | 28/08/2014

Sắp khai trương  Siêu thị - Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Kiên Giang, Đắc Lắc, Tây Ninh…

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC

09:40 | 11/08/2014

Tuyển 306 Nhân viên Bán hàng làm việc tại các Siêu thị trên toàn quốc

Đặt hàng qua điện thoại
1900 8096
Sản phẩm nổi bật