TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SIÊU THỊ SẮP KHAI TRƯƠNG

04:25 | 16/12/2014

Sắp khai trương Siêu thị -Yên Bái, Hà Tĩnh

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ

11:15 | 26/11/2014

Tuyển dụng 02 Nhân viên Pháp chế

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

11:10 | 26/11/2014

Tuyển dụng 02 Nhân viên Hành chính

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH

10:55 | 26/11/2014

Tuyển dụng 08 Nhân viên Kế hoạch

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT

10:55 | 26/11/2014

Tuyển dụng 02 Nhân viên Kiểm soát

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

10:50 | 26/11/2014

Tuyển dụng 05 Nhân viên Tổ chức Lao động

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

10:45 | 26/11/2014

Tuyển dụng 02 Nhân viên Kế toán

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING

10:30 | 26/11/2014

Tuyển dụng 01 Trưởng Ban Marketing Online và 03 Nhân viên Marketing

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

10:25 | 26/11/2014

Tuyển dụng 13 Nhân viên Kinh doanh

TUYỂN DỤNG 100 NHÂN VIÊN BÁN HÀNG SIÊU THỊ SẮP KHAI TRƯƠNG

11:30 | 20/09/2014

Sắp khai trương Siêu thị - Hà Nội, Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, KỸ THUẬT SIÊU THỊ

03:30 | 17/09/2014

Sắp khai trương Siêu thị - Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hồ Chí Minh

CƠ HỘI VIỆC LÀM LỚN: TUYỂN DỤNG TRƯỞNG SIÊU THỊ NGUỒN

08:50 | 06/09/2014

Tuyển 300 Trưởng Siêu thị nguồn trên toàn quốc

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC

09:10 | 30/08/2014

Tuyển dụng 500 Nhân viên Bán hàng làm việc tại Siêu thị Viettel trên toàn quốc

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC

09:40 | 11/08/2014

Tuyển 306 Nhân viên Bán hàng làm việc tại các Siêu thị trên toàn quốc

Đặt hàng qua điện thoại
1900 8096
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm xem nhiều nhất