16.990.000 ₫
Khuyến mại:
 • - Tặng phiếu mua hàng trị giá 2.000.000đ (Áp dụng tới 31/07/2015)
 • - Tặng Dot View HTC + 2 năm bảo hành
Khuyến mại:
 • - Tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000đ (Áp dụng tới 31/07/2015)
 • - Tặng Flip Case V980 + Sim Viettel giá trị khuyến mại 6.000.000
Khuyến mại:
 • - Tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000đ (Áp dụng tới 31/07/2015)
Khuyến mại:
 • - Tặng phiếu mua hàng trị giá 500.000đ (Áp dụng tới 31/07/2015)
Khuyến mại:
 • - Tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000đ (Áp dụng tới 31/07/2015)
Khuyến mại:
 • - Tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000đ (Áp dụng tới 31/07/2015)
Khuyến mại:
 • - Tặng phiếu mua hàng trị giá 100.000đ (Áp dụng tới 31/07/2015)
4.490.000 ₫ 3.990.000 ₫
-11%
Khuyến mại:
 • - Tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000đ (Áp dụng tới 31/07/2015)
Khuyến mại:
 • - Tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000đ (Áp dụng tới 31/07/2015)
 • - Tặng Sim Viettel giá trị khuyến mại 3.600.000đ
Khuyến mại:
 • - Tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000đ (Áp dụng tới 31/07/2015)
 • - Tặng Sim Viettel giá trị khuyến mại 6.000.000đ
Khuyến mại:
 • - Tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000đ (Áp dụng tới 31/07/2015)