Khuyến mại:
 • Tặng gói cước 3G Viettel trị giá 13.500.000đ + Gói Luxury Care + Tặng sạc không dây + Tặng gói khuyến mại 01 năm bảo hiểm PTI: Dịch vụ thay thế, sửa chữa miễn phí
Khuyến mại:
 • Tặng gói cước 3G Viettel trị giá 13.500.000đ + Gói Luxury Care + Tặng sạc không dây + Tặng gói khuyến mại 01 năm bảo hiểm PTI: Dịch vụ thay thế, sửa chữa miễn phí
Khuyến mại:
 • Tặng gói cước 3G Viettel trị giá 13.500.000đ + Gói Luxury Care + Tặng sạc không dây + Tặng gói khuyến mại 01 năm bảo hiểm PTI: Dịch vụ thay thế, sửa chữa miễn phí
12.989.000 ₫
11.990.000 ₫ 10.990.000 ₫
-8%
Khuyến mại:
 • Tặng Sim 3G hưởng khuyến mại 365 ngày sử dụng 3G miễn phí. Chi tiết
Khuyến mại:
 • - Tặng gói bảo hiểm PTI (bảo hiểm vất chất điện thoại: rơi vỡ, hỏng hóc, rớt nước...) (Áp dụng tới 13/08/2015)
10.990.000 ₫ 9.990.000 ₫
-9%
Khuyến mại:
 • - Tặng gói bảo hiểm PTI (bảo hiểm vất chất điện thoại: rơi vỡ, hỏng hóc, rớt nước...) (Áp dụng tới 13/08/2015)
Khuyến mại:
 • Tặng Sim 3G hưởng khuyến mại 365 ngày sử dụng 3G miễn phí. Chi tiết
Khuyến mại:
 • Tặng Sim 3G hưởng khuyến mại 365 ngày sử dụng 3G miễn phí. Chi tiết
Khuyến mại:
 • - Tặng gói bảo hiểm PTI (bảo hiểm vất chất điện thoại: rơi vỡ, hỏng hóc, rớt nước...) (Áp dụng tới 13/08/2015)
6.590.000 ₫ 6.290.000 ₫
-5%
Khuyến mại:
 • - Tặng gói bảo hiểm PTI (bảo hiểm vất chất điện thoại: rơi vỡ, hỏng hóc, rớt nước...) (Áp dụng tới 13/08/2015)
Khuyến mại:
 • - Tặng gói bảo hiểm PTI (bảo hiểm vất chất điện thoại: rơi vỡ, hỏng hóc, rớt nước...) (Áp dụng tới 13/08/2015)
Khuyến mại:
 • - Tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000đ (Áp dụng tới 13/08/2015)
 • Tặng Sim 3G hưởng khuyến mại 365 ngày sử dụng 3G miễn phí. Chi tiết
Khuyến mại:
 • - Tặng phiếu mua hàng trị giá 600.000đ (Áp dụng tới 13/08/2015)
4.990.000 ₫ 4.690.000 ₫
-6%
3.790.000 ₫
Khuyến mại:
 • Tặng Sim 3G hưởng khuyến mại 365 ngày sử dụng 3G miễn phí. Chi tiết
Khuyến mại:
 • Tặng Sim 3G hưởng khuyến mại 365 ngày sử dụng 3G miễn phí. Chi tiết
1.589.000 ₫
1.589.000 ₫
-50%
40.000 ₫ 20.000 ₫
-50%
-50%
-50%
40.000 ₫ 20.000 ₫
-50%
-50%
-50%
-67%
-67%
Khuyến mại:
 • Tặng Sim 3G hưởng khuyến mại 365 ngày sử dụng 3G miễn phí. Chi tiết
Khuyến mại:
 • - Tặng phiếu mua hàng trị giá 100.000đ (Áp dụng tới 13/08/2015)
 • Tặng Sim 3G hưởng khuyến mại 365 ngày sử dụng 3G miễn phí. Chi tiết
60.000 ₫ 20.000 ₫
-67%
1.089.000 ₫
699.000 ₫
649.000 ₫
349.000 ₫