ViettelStore

Lý do nên đăng ký An Phát Cát Tường?

12 Quyền lợi trong 1 Hợp đồng duy nhất
Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do tai nạn lên đến 15 tỷ
Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Ung thư/ Đột quỵ lên đến 2,5 tỷ đồng và Chăm sóc y tế lên đến 2 tỷ đồng cho Trợ cấp nằm viện và Phẫu thuật
Có thể đóng toàn bộ phí 1 lần, bảo vệ lên đến 20 năm

Quyền lợi sản phẩm

1. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong
(2 lựa chọn)
Quyền lợi Cơ bản (Giá trị tích lũy cao): Bằng giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm tử vong và Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại thời điểm xảy ra tử vong
Quyền lợi Vượt trội (Giá trị bảo vệ cao): Bằng tổng của Số tiền bảo hiểm tử vong và Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại thời điểm xảy ra tử vong.
2. Quyền lợi Thương tật nghiêm trọng do tai nạn
Quyền lợi cơ bản: Chi trả số tiền lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm Thương tật nghiêm trọng do tai nạn và Giá trị Tài khoản Hợp đồng
Quyền lợi vượt trội: Chi trả số tiền bằng tổng của Số tiền bảo hiểm Thương tật nghiêm trọng do tai nạn và Giá trị Tài khoản Hợp đồng
3. Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối
Ứng trước 50% Quyền lợi bảo hiểm Tử vong, lên đến 500 triệu đồng
Miễn phí bảo hiểm rủi ro của Quyền lợi Tử vong và Quyền lợi thương tật nghiêm trọng do tai nạn


 
4. Quyền lợi Nâng cao tùy chọn
4.1. Quyền lợi tử vong do tai nạn mở rộng lên đến 10 tỷ đồng
- 200% Số tiền bảo hiểm của Quyền lợi này Đối với tai nạn trên chuyến bay thương mại
- 100% Số tiền bảo hiểm của Quyền lợi này Đối với tai nạn thông thường
4.2 Quyền lợi chăm sóc y tế:
Chi trả lên đến 1.000 lần Số tiền bảo hiểm Chăm sóc y tế, tương đương 2 tỷ đồng cho Quyền lợi Trợ cấp viện phí và Quyền lợi Trợ cấp phẫu thuật. - Trợ cấp viện phí cơ bản
- Trợ cấp viện phí đặc biệt
- Hỗ trợ chi phí phẫu thuật
- Hỗ trợ chi phí vận chuyển cấp cứu
4.3 Quyền lợi bệnh ung thư:
Trả tối đa lên đến 100% Số tiền bảo hiểm Bệnh ung thư.
4.4 Quyền lợi bệnh tai biến mạch máu não - đột quỵ:
Chi trả tối đa lên đến 100% Số tiền bảo hiểm Bệnh đột quỵ.

Minh hoạ quyền lợi

Bối cảnh minh hoạ
Anh Nguyễn Văn A (35 tuổi) hiện đang kinh doanh online. Với thu nhập của mình, anh muốn tham gia sản phẩm An Phát Cát Tường 2020 với tổng phí đóng là 500 triệu đồng, thời gian bảo hiểm trong 20 năm.
Anh lựa chọn Số tiền Bảo hiểm là 1 tỷ đồng với Quyền lợi tử vong cơ bản.
Quyền lợi bảo hiểm chính
Anh A nhận được quyền lợi như sau:
Quyền lợi bảo hiểm nâng cao
Anh A nhận được quyền lợi như sau:
Quyền lợi tích lũy đầu tư
Đối với các hình thức đóng phí khác nhau, Anh A sẽ nhận được Quyền lợi tích lũy đầu tư khác nhau:

Lý do nên đăng ký An Phát Trọn Đời?

Gia đình bạn sẽ được bảo vệ trọn đời
Điều chỉnh phí đóng linh hoạt trong quá trình tham gia.
Ứng trước 50% Quyền lợi bảo hiểm Tử vong (tối đa 500 triệu) với Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối.
Cơ hội lựa chọn số tiền bảo hiểm tự động gia tăng 5%/năm.

Quyền lợi sản phẩm

1. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong
(2 lựa chọn)
Quyền lợi Cơ bản (Giá trị tích lũy cao): Bằng giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm (gia tăng) và Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại thời điểm xảy ra tử vong
Quyền lợi Vượt trội (Giá trị bảo vệ cao): Bằng tổng của Số tiền bảo hiểm tử vong và Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại thời điểm xảy ra tử vong.
2. Quyền lợi Thương tật nghiêm trọng do tai nạn
Chi trả quyền lợi bằng 100% Quyền lợi bảo hiểm Tử vong


 
3. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo
Ứng trước 50% Quyền lợi bảo hiểm Tử vong, tối đa 500 triệu đồng

 
4. Có thể lựa chọn Số tiền bảo hiểm tự động gia tăng 5% hàng năm


 
1. Quyền lợi đáo hạn
Khi Người được bảo hiểm sống đến độ tuổi mà Quý khách đã lựa chọn để nhận Quyền lợi đáo hạn tại thời điểm yêu cầu bảo hiểm, Bảo Việt Nhân thọ sẽ chi trả toàn bộ 100% Giá trị Tài khoản Hợp đồng (sau khi trừ các khoản nợ (nếu có)
2. Khách hàng được hưởng lãi suất đầu tư
Được công bố sau khi kết thúc mỗi năm tài chính và không thấp hơn lãi suất cam kết tối thiểu.

 
3. Hưởng Quyền lợi Duy trì hợp đồng
 
4. Có thể lựa chọn Số tiền bảo hiểm tự động gia tăng 5% hàng năm
Bảo Việt Nhân thọ sẽ chi trả cho Khách hàng mỗi năm bằng cách cộng vào Giá trị tài khoản Hợp đồng khi Hợp đồng thỏa mãn quy định tại Điều khoản. Hợp đồng càng có giá trị lớn thì quyền lợi Thưởng càng cao.
1. Linh hoạt lựa chọn, điều chỉnh
 
Số tiền bảo hiểm, thay đổi Quyền lợi bảo hiểm tử vong, điều chỉnh Tỷ lệ gia tăng Số tiền bảo hiểm.
2. Linh hoạt trong đóng phí bảo hiểm
Thay đổi số phí bảo hiểm, tạm ngừng đóng phí, thay đổi định kỳ đóng phí, thời hạn đóng phí hoặc đóng thêm phí
3. Linh hoạt trong Tạm ứng
 
Rút tiền hoặc khôi phục, chấm dứt Hợp đồng
 
Khách hàng được tham gia thêm các sản phẩm bổ trợ cho bản thân hoặc cho người thân trong gia đình:
• Nhóm sản phẩm bảo vệ trước các rủi ro tai nạn
• Nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe, trợ cấp y tế
• Nhóm sản phẩm miễn đóng phí khi gặp rủi ro.

Minh hoạ quyền lợi

Bối cảnh minh hoạ
Khách hàng A (nam) 35 tuổi là giám đốc dự án, có vợ 32 tuổi. Anh A hài lòng với thu nhập hiện tại và muốn tham gia sản phẩm An Phát Trọn Đời, lựa chọn nhu cầu tích lũy tài chính cao (Quyền lợi Cơ bản) với những thông tin chi tiết như sau:
(*) Tùy chọn theo yêu cầu của Khách hàng
(**) Phí Bảo hiểm An Tâm Hạnh Phúc có thể thay đổi hàng năm theo độ tuổi của Người được bảo hiểm. Mức phí trên tính tại năm Hợp đồng đầu tiên.
(***) Tổng phí bảo hiểm định kỳ của Hợp đồng chính (chưa bao gồm phí đóng thêm) và các Sản phẩm bổ trợ
Trường hợp không xảy ra rủi ro
Trường hợp xảy ra rủi ro với chồng
Trường hợp xảy ra rủi ro với vợ

Lý do nên đăng ký An Phát Hưng Gia?

Số tiền bảo hiểm cao tối đa gấp 40 lần Phí bảo hiểm định kỳ đóng hằng năm
Quyền lợi bảo hiểm tử vong được ứng trước tối đa lên đến 500 triệu đồng
Cơ hội lựa chọn số tiền bảo hiểm tự động gia tăng 5%/năm.
Điều chỉnh phí đóng linh hoạt trong quá trình tham gia

Quyền lợi sản phẩm

1. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong
(2 lựa chọn)
Quyền lợi Cơ bản (Giá trị tích lũy cao): Bằng giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm (gia tăng) và Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại thời điểm xảy ra tử vong
Quyền lợi Vượt trội (Giá trị bảo vệ cao): Bằng tổng của Số tiền bảo hiểm (gia tăng) và Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại thời điểm xảy ra tử vong.
2. Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
Chi trả quyền lợi bằng 100% Quyền lợi bảo hiểm Tử vong

 
3. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo
Ứng trước 50% Quyền lợi bảo hiểm Tử vong, tối đa 500 triệu đồng

 
4. Có thể lựa chọn Số tiền bảo hiểm tự động gia tăng 5% hàng năm


 
1. Quyền lợi đáo hạn
Khi Người được bảo hiểm sống đến độ tuổi mà Quý khách đã lựa chọn để nhận Quyền lợi đáo hạn tại thời điểm yêu cầu bảo hiểm, Bảo Việt Nhân thọ sẽ chi trả toàn bộ 100% Giá trị Tài khoản Hợp đồng (sau khi trừ các khoản nợ (nếu có)
2. Khách hàng được hưởng lãi suất đầu tư
Được công bố sau khi kết thúc mỗi năm tài chính và không thấp hơn lãi suất cam kết tối thiểu.

 
3. Hưởng Quyền lợi Duy trì hợp đồng
 
4. Có thể lựa chọn Số tiền bảo hiểm tự động gia tăng 5% hàng năm
Bảo Việt Nhân thọ sẽ chi trả cho Khách hàng mỗi năm bằng cách cộng vào Giá trị tài khoản Hợp đồng khi Hợp đồng thỏa mãn quy định tại Điều khoản. Hợp đồng càng có giá trị lớn thì quyền lợi Thưởng càng cao.
1. Linh hoạt lựa chọn, điều chỉnh
Điều chinh số tiền bảo hiểm, thay đổi Quyền lợi bảo hiểm tử vong, điều chỉnh Tỷ lệ gia tăng Số tiền bảo hiểm.
 
2. Linh hoạt trong đóng phí bảo hiểm
Thay đổi số phí bảo hiểm, tạm ngừng đóng phí, thay đổi định kỳ đóng phí, thời hạn đóng phí hoặc đóng thêm phí
3. Linh hoạt trong Tạm ứng
 
Khách hàng được tham gia thêm các sản phẩm bổ trợ cho bản thân hoặc cho người thân trong gia đình:
• Nhóm sản phẩm bảo vệ trước các rủi ro tai nạn
• Nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe, trợ cấp y tế
• Nhóm sản phẩm miễn đóng phí khi gặp rủi ro.

Minh hoạ quyền lợi

Bối cảnh minh hoạ
Khách hàng A (nam) 35 tuổi là giám đốc dự án, có vợ 32 tuổi. Anh A hài lòng với thu nhập hiện tại và muốn tham gia sản phẩm An Phát Hưng Gia, lựa chọn nhu cầu tích lũy tài chính cao (Quyền lợi Cơ bản) với những thông tin chi tiết như sau:
(*) Tùy chọn theo yêu cầu của Khách hàng
(**) Phí Bảo hiểm An Tâm Hạnh Phúc có thể thay đổi hàng năm theo độ tuổi của Người được bảo hiểm. Mức phí trên tính tại năm Hợp đồng đầu tiên.
(***) Tổng phí bảo hiểm định kỳ của Hợp đồng chính (chưa bao gồm phí đóng thêm) và các Sản phẩm bổ trợ
Trường hợp không xảy ra rủi ro
Trường hợp xảy ra rủi ro với chồng
Trường hợp xảy ra rủi ro với vợ
Ung thư không phải để sợ,
mà là để hành động
Mong muốn thúc đẩy tinh thần sống chủ động, tích cực, vượt qua ung thư, Bảo Việt Nhân thọ triển khai ra mắt sản phẩm Life Care - bảo hiểm Bệnh ung thư tích hợp Đột quỵ
Life Care - Bảo hiểm Ung thư và Đột quỵ sẽ mang đến kế hoạch tài chính chu toàn, giúp gia đình Việt chuẩn bị tâm thế khi rủi ro ung thư bất ngờ ập đến.

Các quyền lợi bạn sẽ nhận được

1. QUYỀN LỢI BỆNH UNG THƯ
Tổng quyền lợi chi trả lên đến 120%, trong đó:
Quyền lợi Ung thư giai đoạn đầu: Chi trả 20% Số tiền bảo hiểm, lên tới 100 triệu đồng
Quyền lợi Ung thư giai đoạn sau: Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm, lên tới 500 triệu đồng
2. QUYỀN LỢI ĐỘT QUỴ
Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm, lên tới 500 triệu đồng


 
3. QUYỀN LỢI TỬ VONG
Chi trả 10% số tiền bảo hiểm 
4. HỖ TRỢ TẦM SOÁT UNG THƯ CHO NGƯỜI THÂN
Hỗ trợ 2% Số tiền bảo hiểm khi thực hiện TẦM SOÁT UNG THƯ cho người thân (trường hợp Người được bảo hiểm bị ung thư)
 
5. QUYỀN LỢI HOÀN PHÍ
Hoàn 20% Phí đóng, lên đến 100 triệu đồng (áp dụng cho trường hợp khách hàng mua 10 năm, đóng phí 1 lần và không có yêu cầu giải quyết quyền lợi nào)
Điều kiện tham gia:
- Độ tuổi Người được bảo hiểm: 18-50 tuổi
- Thời gian bảo hiểm: 5 năm hoặc 10 năm
- Thời hạn đóng phí: đóng phí 1 lần hoặc đóng phí định kỳ năm
Quy trình tham gia đơn giản chỉ với 4 bước:
B1: Lựa chọn gói bảo hiểm
B2: Trả lời 3 câu hỏi sức khỏe
B3: Kê khai thông tin cá nhân
B4: Thanh toán và nhận hợp đồng

Minh hoạ quyền lợi

Khi anh A bị ung thư
Nhận 40.000.000 đồng (giai đoạn đầu)
Nhận 4.000.000 đồng để tầm soát ung thư cho người thân
Nhận 200.000.000 đồng (giai đoạn cuối)
Khi anh A bị đột quỵ
Nhận 200.000.000 đồng
Khi anh A tử vong trước mọi nguyên nhân
Nhận 20.000.000 đồng (Trừ ung thư và đột quỵ)