ViettelStore
Trang chủ Chính sách

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VIETTEL STORE

Kính gửi Quý khách,

Viettel Store (Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel- Trung tâm bán lẻ) xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn đến Quý khách đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua.

Viettel Store luôn coi trọng sự riêng tư và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng, thông qua Chính sách Bảo vệ Dữ liệu cá nhân (“Chính sách”), Quý khách sẽ biết một cách minh bạch về các nội dung liên quan đến cách thức chúng tôi xử lý và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Quý khách trong quá trình tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng, sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Viettel Store nhằm đảm bảo Dữ liệu cá nhân luôn riêng tư và an toàn theo quy định pháp luật cũng như chuẩn mực bảo mật của Viettel Store.

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Viettel (“Chính sách”) được thiết kế, xây dựng và cập nhật thường xuyên để Quý khách hiểu được chi tiết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách tại Viettel căn cứ theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP, bao gồm những nội dung cơ bản sau:

- Loại dữ liệu cá nhân được xử lý;

- Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân;

- Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân;

- Nguyên tắc bảo mật dữ liệu cá nhân;

- Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra;

- Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân;

- Tổ chức, cá nhân tham gia quá trình xử lý dữ liệu cá nhân; và

- Quyền và nghĩa vụ của khách hàng.

Chính sách này được đăng tải đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Viettel Store tại đây. Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách tại từng thời điểm và do đó, Viettel Store khuyến nghị Quý khách thường xuyên kiểm tra trên Trang thông tin điện tử để bảo đảm rằng Quý khách biết về những cập nhật gần nhất.

Trường hợp Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi hoặc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Hotline: 18008123 Trân trọng!

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel- Trung tâm bán lẻ.

Văn bản chấp thuận về xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân

Khách hàng đồng ý với Văn bản chấp thuận về xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Văn Bản”) do Viettel Store xây dựng để quy định việc xử lý Dữ liệu cá nhân và trách nhiệm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Viettel Store với nội dung như sau:

Điều 1. Định nghĩa

1. Viettel Store: là Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel- Trung tâm bán lẻ, mã số thuế 0104831030-091. Trụ sở chính tại Tòa nhà Hương Giang, số 1 ngõ 11 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Khách hàng: là Khách hàng cá nhân, với thông tin cung cấp cho Viettel Store khi sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, tiện ích và/ hoặc xác lập bất kỳ giao dịch, quan hệ nào với Viettel Store.

3. Dữ liệu cá nhân: là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

4. Xử lý dữ liệu cá nhân: là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

5. Kênh giao dịch Viettel Store: bao gồm Kênh giao dịch điện tử Viettel Store (website https://viettelstore.vn) và Kênh giao dịch trực tiếp của Viettel Store (như điểm kinh doanh, cửa hàng) hoặc các Kênh giao dịch khác tùy theo từng thời kỳ do Viettel Store cung cấp cho Khách hàng.

Điều 2. Loại dữ liệu được xử lý

1. Để Viettel Store có thể xử lý, đáp ứng các yêu cầu, nhu cầu, tương tác của khách hàng cũng như có thể tiếp thị, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tiện ích cho Khách hàng, Viettel Store có thể xử lý các Dữ liệu của Khách hàng như sau:

Dữ liệu cá nhân cơ bản: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Hình ảnh của cá nhân; Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; Tình trạng hôn nhân; Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; Các thông tin khác gắn liền với Khách hàng hoặc giúp xác định Khách hàng mà không thuộc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

2. Dữ liệu cá nhân được xử lý phù hợp với từng loại Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tương ứng.

Điều 3. Nguyên tắc bảo mật dữ liệu của viettel store

1. Dữ liệu cá nhân của Quý khách được bảo mật theo Chính sách này và quy định pháp luật. 

2. Chúng tôi có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định pháp luật, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

3. Việc xử lý sự cố an toàn thông tin mạng khi thực hiện luôn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Quý khách.

4. Hoạt động đảm bảo an toàn thông tin mạng được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời và hiệu quả.

Điều 4. Mục đích xử lý

Dữ liệu cá nhân theo Điều 2 trên đây có thể được xử lý cho các mục đích sau:

1. Cung cấp Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho Khách hàng theo Hợp đồng và thực hiện quyền, nghĩa vụ của Viettel Store theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn:

(i) Phục vụ hoạt động quản lý nghiệp vụ; vận hành, khai thác, tối ưu chất lượng sản phẩm và các dịch vụ khác do Viettel Store cung cấp; xử lý sự cố; cung cấp, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm của Viettel Store;

(ii) Xác thực và thực hiện các giao dịch thanh toán; đối soát cước, thanh toán cước; trao đổi cung cấp thông tin liên quan đến người sử dụng dịch vụ để phục vụ cho việc tính giá dịch vụ, lập hóa đơn và ngăn chặn hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng trong phạm vi pháp luật cho phép; đối soát với các đối tác hợp tác của Viettel Store nhằm mục đích cung cấp Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho Khách hàng;

(iii) Cung cấp, kích hoạt hoặc xác minh Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà Khách hàng yêu cầu theo Phiếu yêu cầu/Hợp đồng hoặc các yêu cầu khác của Khách hàng phát sinh trong quá trình tìm kiếm, tiếp cận, mua đăng ký sử dụng, sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ;

(iv) Phục vụ cho mục đích liên hệ, thông báo với Khách hàng;

(v) Thực hiện các quyền của Khách hàng liên quan đến Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật, thỏa thuận giữa Khách hàng và Viettel Store;

(vi) Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Khách hàng và nghĩa vụ của Viettel với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật;

(vii) Công khai Dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo quy định pháp luật;

(viii) Thực hiện các nghĩa vụ của Viettel Store về thanh tra, kiểm tra, thống kê, báo cáo, tài chính, kế toán và thuế;

(ix) Thực hiện các nghiệp vụ bảo đảm an toàn dữ liệu; bảo đảm an toàn hệ thống thông tin của Viettel Store như sao lưu, dự phòng, giám sát, tối ưu tài nguyên và bảo vệ Dữ liệu cá nhân khách hàng;

(x) Phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, tin nhắn có mục đích lừa đảo, thư điện tử có mục đích lừa đảo, cuộc gọi có mục đích lừa đảo;

(xi) Phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo, tấn công, xâm nhập, chiếm đoạt trái phép, hành vi mang tính chất tội phạm và các hành vi bất hợp pháp khác;

(xii) Thực hiện các hoạt động có mục đích kiểm toán, quản lý rủi ro, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tuân thủ cấm vận;

(xiii) Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định pháp luật;

(xiv) Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật chuyên ngành.

2. Hỗ trợ Khách hàng khi mua, sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do Viettel Store cung cấp theo hợp đồng và quy định pháp luật, bao gồm:

(i) Cập nhật, xử lý thông tin khi Khách hàng mua, sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ;

(ii) Chăm sóc Khách hàng, tiếp nhận và giải quyết thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng đối với các Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Viettel Store;
(iii) Sử dụng, chuyển giao cho đối tác các Dữ liệu cá nhân, thông tin vướng mắc, sự cố, báo cáo lỗi do Khách hàng phản ánh để xác định và khắc phục sự cố của Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa thiết bị của Khách hàng; thực hiện hoạt động khác về chăm sóc và hỗ trợ Khách hàng.
3. Nâng cao chất lượng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà Viettel Store cung cấp cho Khách hàng:
(i) Cung cấp thông tin mà Khách hàng đã yêu cầu hoặc Viettel Store cho rằng Khách hàng có thể thấy hữu ích, bao gồm thông tin về các Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Viettel Store theo quy định pháp luật;
(ii) Cải tiến công nghệ, giao diện Trang thông tin điện tử, wapsite, mạng xã hội, Ứng dụng đảm bảo tiện lợi cho Khách hàng;
(iii) Quản lý tài khoản Khách hàng và các chương trình Khách hàng thân thiết;
(iv) Lưu trữ thông tin, nghiên cứu thị trường, phân tích, thống kê và các hoạt động quản lý nội bộ khác nhằm nâng cao trải nghiệm Khách hàng;

(v) Báo cáo, thống kê, phân tích dữ liệu nội bộ để nghiên cứu, xây dựng, phát triển, quản lý, đo lường, cung cấp và cải tiến Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cũng như điều hành hoạt động kinh doanh của Viettel Store;

(vi) Xây dựng chiến dịch tiếp thị Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và xác định cách Viettel Store có thể cá nhân hóa các sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đó;

(vii) Phát triển, cung cấp Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mới được cá nhân hóa theo nhu cầu, điều kiện thực tế của Khách hàng với phương pháp đo lường hiệu quả;

(viii) Giới thiệu, cung cấp các chương trình khuyến mại cho Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, ưu đãi, khuyến mại của Viettel Store và của Viettel Store hợp tác với đối tác;

(ix) Đánh giá khả năng mua, sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Viettel Store thông qua điểm xếp hạng viễn thông của Khách hàng nhằm hỗ trợ tốt nhất trong việc cung cấp các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho Khách hàng.

4. Kinh doanh dịch vụ tiếp thị, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của Khách hàng hoặc Viettel Store cho rằng Khách hàng quan tâm theo nội dung, hình thức, tần suất như sau:

(i) Nội dung: Giới thiệu thông tin các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, ưu đãi do Viettel Store và đối tác của Viettel Store cung cấp;

(ii) Phương thức: Qua tin nhắn quảng cáo (SMS, ZMS …), cuộc gọi IVR, thông báo trên Kênh giao dịch của Viettel Store hoặc các phương thức khác theo quy định pháp luật;

(iii) Hình thức: Gửi trực tiếp cho Khách hàng qua thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác trên không gian mạng theo quy định pháp luật;
(iv) Tần suất: Theo quy định pháp luật về quảng cáo.

5. Kinh doanh dịch vụ nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận, môi giới; 

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

Điều 5. Xử lý dữ liệu của khách hàng dưới 16 tuổi

1. Trong quá trình cung cấp Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, Viettel Store sẽ có các Khách hàng là cá nhân trong độ tuổi từ đủ 7 (bảy) tuổi đến dưới 16 (mười sáu) tuổi (“Khách hàng trẻ em”). Viettel Store sẽ tiến hành các quy trình cần thiết để xác minh độ tuổi của Khách hàng trẻ em trước khi xử lý Dữ liệu cá nhân.

2. Trong trường hợp Khách hàng trẻ em mua, đăng ký sử dụng, sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bảng nội dung tại Phụ lục 01 của Văn Bản này sẽ do Khách hàng trẻ em đánh dấu xác nhận. Cha, mẹ hoặc người giám hộ của Khách Hàng trẻ em sẽ đánh dấu xác nhận thể hiện sự đồng ý liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng trẻ em theo nội dung tại Phụ lục 02 của Văn Bản này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 6. Tổ chức được xử lý dữ liệu cá nhân

1. Tùy từng trường hợp, chúng tôi có thể là Bên Xử lý Dữ liệu cá nhân hoặc Bên Kiểm soát và xử lý Dữ liệu cá nhân.

2. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Quý khách hiểu rõ rằng chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân nhằm các mục đích được đề cập tại Điều 4 với các tổ chức, cá nhân dưới đây:

(i) Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và/hoặc hợp tác với Viettel Store, bao gồm nhưng không giới hạn: đại lý, các đơn vị tư vấn, kiểm toán, luật sư, công chứng viên và các đối tác hợp tác kinh doanh, cung cấp cung cấp giải pháp công nghệ thông tin, phần mềm, ứng dụng, các dịch vụ vận hành, quản lý, xử lý sự cố, phát triển hạ tầng;

(ii) Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào là bên đại diện, bên được ủy quyền của Khách hàng, hành động thay mặt Khách hàng;

(iii) Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán dựa trên ủy quyền hoặc chấp thuận của Khách hàng. 

Việc chia sẻ dữ liệu sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, cách thức và quy định pháp luật hiện hành. Các bên tiếp nhận Dữ liệu cá nhân có nghĩa vụ bảo mật Dữ liệu cá nhân của Quý khách phù hợp với Chính sách này; các quy định, quy trình, tiêu chuẩn về Bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Viettel và quy định pháp luật hiện hành.

3. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin Quý khách với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện mục đích Xử lý Dữ liệu cá nhân nêu tại Điều 4 Chính sách này theo quy định pháp luật.

Điều 7. Quyền của khách hàng

1. Khách hàng có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Khách hàng được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

3. Khách hàng được quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

4. Khách hàng có quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 
Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được Khách hàng đồng ý với Viettel Store trước khi rút lại sự đồng ý. 
5. Khách hàng được quyền xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của, trừ trường hợp luật có quy định khác.

6. Khách hàng được quyền yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

7. Khách hàng được quyền yêu cầu Viettel Store cung cấp cho bản thân Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

8. Khách hàng được quyền phản đối Viettel Store, Tổ chức được xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 5 Chính sách này xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác.

9. Khách hàng có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

10. Khách hàng có quyền yêu cầu bồi thường đối với thiệt hại thực tế theo quy định của pháp luật nếu Viettel Store có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

11. Khách hàng có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự.

12. Các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

13. Phương thức thực hiện quyền: 

Đối với các quyền 1,2, : Khách hàng gọi tới số đường dây nóng 18008123 để được hướng dẫn. hoặctruy cập vào website www.viettelstore.vn, để lại bình luận hoặc góp ý trực tiếp từ website, quản trị viên kiểm tra thông tin và liên lạc lại với người dùng để xác nhận thông tin 1 lần nữa và hướng dẫn khách hàng thực hiện quyền phù hợp quy định của pháp luật.

Đối với các quyền 3,4,5,6,7,8: Khách hàng gọi tới số đường dây nóng 18008123 hoặc đến trực tiếp các địa điểm kinh doanh của Viettel Store để được hướng dẫn

Đối với các quyền 9,10,11,12: Khách hàng thực hiện quyền theo các quy định có liên quan của pháp luật.

Điều 8. Nghĩa vụ của khách hàng

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, hướng dẫn của Viettel Store liên quan đến xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

2. Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác Dữ liệu cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của Viettel Store khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của Viettel Store và khi có thay đổi về các thông tin này. Viettel Store sẽ tiến hành bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng căn cứ trên thông tin Khách hàng đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào Viettel Store sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Khách hàng. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Khách hàng chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất

3. Phối hợp với Viettel Store, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến tính bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

4. Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; chủ động áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình trong quá trình sử dụng dịch vụ của Viettel Store; thông báo kịp thời cho Viettel Store khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về Dữ liệu cá nhân của mình hoặc nghi ngờ Dữ liệu cá nhân của mình đang bị xâm phạm.

5. Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu, chấp thuận mà mình tạo lập, cung cấp trên môi trường mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình.

6. Thường xuyên cập nhật các Quy định, Chính sách bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Viettel Store trong từng thời kỳ được thông báo tới Khách hàng hoặc đăng tải trên Kênh giao dịch của Viettel Store. Thực hiện các hành động theo hướng dẫn của Viettel Store để thể hiện rõ việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với các mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân mà Viettel Store thông báo tới Khách hàng trong từng thời kỳ.

7. Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.

8. Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.

9. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Quyền của Viettel Store

1. Xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo đúng mục đích, phạm vi và các nội dung khác đã thỏa thuận với Khách hàng và/hoặc được Khách hàng đồng ý.

2. Sửa đổi Chính sách này theo từng thời kỳ và bảo đảm Khách hàng được thông báo thông qua các Kênh giao dịch của Viettel Store trước khi áp dụng.

3. Có quyền từ chối những yêu cầu không hợp pháp của Khách hàng.

4. Quyết định áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

5. Các quyền khác được quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Nghĩa vụ của Viettel Store

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

2. Áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin phù hợp để tránh việc truy cập, thay đổi, sử dụng, tiết lộ trái phép dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

3. Thực hiện đúng theo các yêu cầu hợp pháp của Khách hàng liên quan đến Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

4. Bảo đảm có cơ chế cho phép Khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến Dữ liệu cá nhân của mình.

5. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác để giảm thiểu tối đa thiệt hại khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

6. Chịu trách nhiệm trước Khách hàng đối với những thiệt hại phát sinh do lỗi của Viettel Store thực hiện không đúng các quy định của pháp luật về xử lý dữ liệu hoặc không đúng theo phạm vi, mục đích đã thỏa thuận với Khách hàng.

7. Các nghĩa vụ khác được quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Cách thức xử lý dữ liệu

1. Cách thức thu thập 

Dữ liệu cá nhân được thu thập trực tiếp từ Quý khách trong các trường hợp sau:

(i) Từ các Trang thông tin điện tử của Viettel Store: Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Quý khách truy cập bất kỳ trang thông tin điện tử nào của Viettel Store (gọi chung là “Trang thông tin điện tử”) hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang thông tin điện tử. Khi Quý khách truy cập Trang thông tin điện tử, Viettel Store thu thập thông tin về thiết bị và trình duyệt của Khách hàng (chẳng hạn như loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Trang thông tin điện tử và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác);

(ii) Từ Ứng dụng: Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Quý khách tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng của Viettel Store dành cho thiết bị di động (gọi chung là “Ứng dụng”). Các Ứng dụng này có thể ghi lại một số thông tin nhất định (bao gồm thống kê khi sử dụng Ứng dụng, loại thiết bị, hệ điều hành, cài đặt Ứng dụng, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày giờ kết nối với Ứng dụng và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác);

(iii) Từ các Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ: Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Quý khách tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng, sử dụng bất kỳ Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nào thông qua bất kỳ hình thức nào (SMS, website, ứng dụng…); Kênh giao dịch của Viettel Store, không gian mạng; và/hoặc các phương thức khác theo quy định pháp luật;

(iv) Từ các trao đổi, liên lạc với Khách hàng: Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân thông qua tương tác giữa Chúng tôi và Quý khách (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, hệ thống tổng đài, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) bao gồm cả các cuộc khảo sát Khách hàng;
(v) Từ mạng xã hội: Là các mạng xã hội của Viettel Store và/hoặc các mạng xã hội do chúng tôi hợp tác với các đối tác;

(vi) Từ các thiết bị ghi âm, ghi hình được đặt tại các cửa hàng, điểm kinh doanh hoặc nơi thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh của Viettel Store mà Quý khách gặp, xuất hiện hoặc tương tác với chúng tôi. Việc đặt các thiết bị ghi âm, ghi hình nhằm mục đích góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng và của Viettel Store theo quy định pháp luật;

(vii) Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động: Chúng tôi có thể thu thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối:

Cookie, flash cookie, plug-in, thẻ pixel, tin điện tử beacons, trình kết nối mạng xã hội của bên thứ ba hoặc các công nghệ theo dõi khác;

Bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi hoạt động cá nhân trên các thiết bị hoặc Trang thông tin điện tử;

Thông tin dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị.

(viii) Các phương tiện khác: Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Quý khách tương tác với Viettel thông qua bất kỳ phương tiện nào khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu cá nhân gián tiếp từ Quý khách thông qua các nguồn thông tin công khai, chính thống; hoặc thông qua việc nhận chia sẻ dữ liệu cần thiết từ các công ty con, đối tác mà họ thu thập được trong quá trình hợp tác với Viettel Store cung cấp Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho Quý khách và được Quý khách cho phép chia sẻ. 

2. Cách thức lưu trữ

Dữ liệu cá nhân được lưu trữ tại Việt Nam tại hệ thống cơ sở dữ liệu Khách hàng của Viettel Store hoặc tại bất cứ đâu mà chúng tôi hoặc các chi nhánh, công ty con, công ty liên kết, đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có cơ sở và tạo bản sao lưu trữ cho trung tâm dữ liệu ở một khu vực khác.

Trong quá trình Quý khách truy cập Trang thông tin điện tử, Ứng dụng, mạng xã hội của Viettel Store, chúng tôi cũng có thể lưu trữ thông tin tạm thời qua cookie hoặc các công cụ lưu trữ dữ liệu duyệt website tương tự để lưu trữ những dữ liệu mà máy chủ web trong miền có thể truy lại. 

3. Cách thức chuyển giao/chia sẻ dữ liệu

Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật cần thiết để đảm bảo việc chuyển giao/chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Quý khách đến (i) các doanh nghiệp viễn thông khác; (ii) cá nhân/tổ chức tham gia quá trình Xử lý Dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 8 Chính sách này); hoặc (iii) cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo an toàn thông tin, không bị lộ, lọt dữ liệu và yêu cầu các bên tiếp nhận Dữ liệu cá nhân sẽ có biện pháp bảo mật dữ liệu.

4. Cách thức phân tích, cách thức mã hóa, cách thức xóa dữ liệu: được thực hiện theo các quy trình nội bộ của Viettel Store. Viettel Store chịu trách nhiệm hướng dẫn và cam kết trước khách hàng về tính toàn vẹn và bảo mật. 

Đối với yêu cầu xóa dữ liệu, khách hàng cần có yêu cầu bằng văn bản gửi cho Viettel Store.  Một số trường hợp không thể thực hiện được như sau:
(i) Pháp luật quy định không cho phép xóa dữ liệu hoặc yêu cầu bắt buộc phải lưu trữ dữ liệu;

(ii) Dữ liệu cá nhân được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật;
(iii) Dữ liệu cá nhân đã được công khai theo quy định pháp luật;

(iv) Dữ liệu cá nhân được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định pháp luật;

(v) Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;

(vi) Ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của Khách hàng hoặc cá nhân khác.

Điều 12. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra

1. Viettel Store luôn coi trọng, nỗ lực bảo mật, bảo đảm an toàn các Dữ liệu cùa Khách hàng và sẽ áp dụng các biện pháp quản lý, biện pháp kỹ thuật phù hợp để bảo vệ an toàn Dữ liệu của Khách hàng, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật hiện hành. 

Một số hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra bao gồm nhưng không giới hạn:

(a) Lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu làm mất dữ liệu của Khách hàng;

(b) Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của Viettel Store, hệ thống bị hacker tấn công gây lộ lọt dữ liệu;

(c) Khách hàng tự làm lộ lọt dữ liệu cá nhân do: bất cẩn hoặc bị lừa đảo; truy cập các website/tải các ứng dụng có chứa phần mềm độc hại...

2. Khách hàng cần nhận biết rằng không gian mạng (Internet) không phải là một môi trường an toàn và không thể đảm bảo tuyệt đối rằng Dữ liệu của Khách hàng được chia sẻ bằng Internet sẽ luôn được bảo mật. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được truyền tải khi Khách hàng sử dụng Internet do Khách hàng chịu trách nhiệm và Khách hàng chỉ nên sử dụng các hệ thống an toàn để truy cập trang điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin xác thực truy cập của mình cho từng trang điện tử, ứng dụng và bảo vệ thiết bị, tài khoản giao dịch, các yếu tố bảo mật và thông báo ngay cho Viettel Store nếu phát hiện có hành vi lạm dụng, dử dụng trái phép.

3. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ dữ liệu bị hacker tấn công dẫn đến mất mát Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Viettel Store sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

Điều 13. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu

1. Dữ liệu cá nhân được xử lý kể từ thời điểm chúng tôi nhận được Dữ liệu cá nhân do Quý khách cung cấp và chúng tôi đã có cơ sở pháp lý phù hợp để xử lý dữ liệu theo quy định pháp luật.

2. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý cho đến khi các mục đích xử lý dữ liệu đã được hoàn thành. 

3. Chúng tôi có thể phải lưu trữ Dữ liệu cá nhân của Quý khách ngay cả khi hợp đồng giữa Quý khách và Viettel Store đã chấm dứt để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi theo quy định pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 14. Nội dung, phương thức, hình thức, tần suất giới thiệu sản phẩm

1. Trường hợp Khách hàng đã đồng ý cho phép Viettel Store xử lý Dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo, Khách hàng đồng ý rằng Viettel Store có quyền tiếp thị, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm theo nội dung, hình thức, tần suất như sau:
(a) Nội dung: Tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo của Viettel Store và đối tác.

(b) Phương thức: Qua tin nhắn quảng cáo, thông báo trên website, ứng dụng của Viettel Store hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

(c) Hình thức: Viettel Store gửi trực tiếp cho Khách hàng qua không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

(d) Tần suất: Theo quy định pháp luật về quảng cáo.

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, Viettel Store có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo.

Điều 15. Điều khoản chung

1. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01/07/2023. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, Chính sách này có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ và được thông báo tới Khách hàng thông qua các Kênh giao dịch của Viettel Store trước khi áp dụng. Những thay đổi và thời điểm có hiệu lực sẽ được cập nhật và công bố tại các Kênh giao dịch và các kênh khác của Viettel Store. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau thời hạn thông báo về các nội dung sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ đồng nghĩa với việc Khách hàng đã chấp nhận các nội dung sửa đổi, bổ sung đó.

2. Khách hàng đã biết rõ và đồng ý bản Chính sách này cũng là Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 13 Nghị định 13/NĐ-CP/2023 và được sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ. 

3. Khách hàng cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản, điều kiện nêu tại Chính sách này. Các vấn đề chưa được quy định, các Bên thống nhất thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các sửa đổi, bổ sung Điều khoản dịch vụ này được Viettel Store thông báo cho khách hàng trong từng thời kỳ.

4. Chính sách này được xây dựng trên cơ sở thiện chí giữa Viettel Store và Khách hàng. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, các Bên sẽ chủ động giải quyết trên cơ sở thương lượng trên tinh thần các bên cùng có lợi. Trường hợp tranh chấp không giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

5. Khách hàng đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của bản Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này.

Điều 15. Liên hệ với Viettel Store

Nếu Khách hàng muốn thực hiện các quyền của mình hoặc có bất kỳ góp ý, phản hồi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách này, vui lòng liên hệ với Viettel Store theo hướng dẫn sau đây:

1. Gọi điện cho Hotline 18008123, 

2. Liên hệ trực tiếp tại các địa điểm mạng lưới của Viettel Store trên lãnh thổ Việt Nam,

3. Website: http://www.viettelstore.vn,

4. Các địa chỉ hoặc phương thức khác do Viettel Store cung cấp.

XÁC NHẬN SỰ ĐỒNG Ý ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bằng việc đánh dấu vào các ô đồng ý trong bảng dưới đây, tôi, [họ và tên] xác nhận đồng ý cho Viettel Xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích như sau:

Lưu ý của Viettel Store:

Quý Khách có quyền lựa chọn một, một số hoặc toàn bộ các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của mình đã liệt kê phía trên. Tuy nhiên, do tính chất của Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, chúng tôi đặc biệt lưu ý rằng việc Quý khách đồng ý với các mục đích theo khoản 1, 2, 3 Điều 4 Văn Bản này là điều kiện bắt buộc để Viettel có thể cung cấp Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo Hợp đồng, đảm bảo chất lượng và trải nghiệm sử dụng dịch vụ của Quý khách.

Đối với các mục đích theo khoản 4, 5, 6 Điều 4 Văn Bản này, chúng tôi chỉ thực hiện xử lý dữ liệu khi có sự đồng ý bằng tích chọn của Quý khách. Trường hợp Quý khách đã đồng ý cho chúng tôi Xử lý dữ liệu mà thay đổi ý định và/hoặc muốn từ chối nhận thông tin tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo và khuyến mại, Quý khách có thể cho chúng tôi biết bất kỳ lúc nào bằng việc gửi yêu cầu cho chúng tôi theo các phương thức theo quy định tại khoản 13 Điều 7 Văn Bản này.

Ngoại trừ các mục đích xử lý dữ liệu nêu trên, nếu cần xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách cho bất kỳ mục đích nào khác, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách và chỉ tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân phù hợp với sự đồng ý của Quý khách.

 

 

 

Khách hàng: _(chữ ký Khách Hàng)_                        Ngày ký: _(Khách hàng điền ngày)_

XÁC NHẬN SỰ ĐỒNG Ý CỦA CHA, MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG TRẺ EM

Bằng việc đánh dấu vào các ô đồng ý trong bảng dưới đây, Tôi, ___[họ tên]___, là cha, mẹ, người giám hộ hợp pháp của Khách hàng trẻ em [họ tên],  xác nhận đồng ý cho Viettel Xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích như sau:

Lưu ý của Viettel Store:

Quý Khách có quyền lựa chọn một, một số hoặc toàn bộ các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của mình đã liệt kê phía trên. Tuy nhiên, do tính chất của Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, chúng tôi đặc biệt lưu ý rằng việc Quý khách đồng ý với các mục đích theo khoản 1, 2, 3 Điều 4 Văn Bản này là điều kiện bắt buộc để Viettel có thể cung cấp Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo Hợp đồng, đảm bảo chất lượng và trải nghiệm sử dụng dịch vụ của Quý khách.

Đối với các mục đích theo khoản 4, 5, 6 Điều 4 Văn Bản này, chúng tôi chỉ thực hiện xử lý dữ liệu khi có sự đồng ý bằng tích chọn của Quý khách. Trường hợp Quý khách đã đồng ý cho chúng tôi Xử lý dữ liệu mà thay đổi ý định và/hoặc muốn từ chối nhận thông tin tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo và khuyến mại, Quý khách có thể cho chúng tôi biết bất kỳ lúc nào bằng việc gửi yêu cầu cho chúng tôi theo các phương thức theo quy định tại khoản 13 Điều 7 Văn Bản này.

Ngoại trừ các mục đích xử lý dữ liệu nêu trên, nếu cần xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách cho bất kỳ mục đích nào khác, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách và chỉ tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân phù hợp với sự đồng ý của Quý khách.

Tôi xác nhận đã đọc và hiểu đầy đủ nội dung của Văn Bản này và theo đây đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng trẻ em (bao gồm cả Dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Khách hàng trẻ em) theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Văn Bản. Tôi xác nhận rằng các nội dung được đánh dấu tại Phụ lục 02 này là đúng, chính xác và phù hợp với ý định của tôi.

 

Cha, mẹ hoặc người giám hộ: _(chữ ký)_                                          Ngày ký: _( điền ngày)_