ViettelStore

Bước 1Khoản vay

Giấy tờ cần có:
✔️ CMND/CCCD
✔️ Hộ khẩu (tạm trú)
✔️ Giấy tờ đăng ký xe

Khoản vay bạn cần:

Số tiền:

10,000,000 VNĐ

50,000,000 VNĐ

Thời gian vay:tháng

6 tháng

36 tháng

Khoản thanh toán hàng tháng:

* Kết quả tính toán này chỉ mang tính chất tham khảo, kết quả chính xác sẽ được thông báo trong quá trình tư vấn khoản vay cho khách hàng dựa trên lãi suất áp dụng tại từng thời điểm thực tế

Bước 1Khoản vay

Giấy tờ cần có:
✔️ CMND/CCCD
✔️ Hộ khẩu (tạm trú)
✔️ Hoá đơn điện 3 tháng gần nhất

Khoản vay bạn cần:

Số tiền:

15,000,000 VNĐ

50,000,000 VNĐ

Thời gian vay:tháng

6 tháng

36 tháng

Khoản thanh toán hàng tháng:

* Kết quả tính toán này chỉ mang tính chất tham khảo, kết quả chính xác sẽ được thông báo trong quá trình tư vấn khoản vay cho khách hàng dựa trên lãi suất áp dụng tại từng thời điểm thực tế

Bước 1Khoản vay

Giấy tờ cần có:
✔️ CMND/CCCD
✔️ Hộ khẩu (tạm trú)
✔️ Hoá đơn tiện ích gốc 3 tháng gần nhất

Khoản vay bạn cần:

Số tiền:

15,000,000 VNĐ

30,000,000 VNĐ

Thời gian vay:tháng

6 tháng

36 tháng

Khoản thanh toán hàng tháng:

* Kết quả tính toán này chỉ mang tính chất tham khảo, kết quả chính xác sẽ được thông báo trong quá trình tư vấn khoản vay cho khách hàng dựa trên lãi suất áp dụng tại từng thời điểm thực tế

Bước 1Khoản vay

Giấy tờ cần có:
✔️ CMND/CCCD
✔️ Hộ khẩu (tạm trú)
✔️ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh

Khoản vay bạn cần:

Số tiền:

10,000,000 VNĐ

70,000,000 VNĐ

Thời gian vay:tháng

6 tháng

36 tháng

Khoản thanh toán hàng tháng:

* Kết quả tính toán này chỉ mang tính chất tham khảo, kết quả chính xác sẽ được thông báo trong quá trình tư vấn khoản vay cho khách hàng dựa trên lãi suất áp dụng tại từng thời điểm thực tế

Bước 1Khoản vay

Giấy tờ cần có:
✔️ CMND/CCCD
✔️ Hộ khẩu (tạm trú)
✔️ Thẻ BHYT giấy hoặc màn hình chụp app VssID

Khoản vay bạn cần:

Số tiền:

10,000,000 VNĐ

22,000,000 VNĐ

Thời gian vay:tháng

6 tháng

36 tháng

Khoản thanh toán hàng tháng:

* Kết quả tính toán này chỉ mang tính chất tham khảo, kết quả chính xác sẽ được thông báo trong quá trình tư vấn khoản vay cho khách hàng dựa trên lãi suất áp dụng tại từng thời điểm thực tế

Bước 1Khoản vay

Giấy tờ cần có:
✔️ CMND/CCCD
✔️ Hộ khẩu (tạm trú)
✔️ Sổ bảo hiểm nhân thọ
✔️ Bill đóng phí

Khoản vay bạn cần:

Số tiền:

10,000,000 VNĐ

70,000,000 VNĐ

Thời gian vay:tháng

6 tháng

36 tháng

Khoản thanh toán hàng tháng:

* Kết quả tính toán này chỉ mang tính chất tham khảo, kết quả chính xác sẽ được thông báo trong quá trình tư vấn khoản vay cho khách hàng dựa trên lãi suất áp dụng tại từng thời điểm thực tế

Bước 1Khoản vay

Giấy tờ cần có:
✔️ CMND/CCCD
✔️ Hộ khẩu (tạm trú)
✔️ Sổ bảo hiểm nhân thọ
✔️ Hợp đồng tổ chức tín dụng khác hoặc Bill đóng phí.

Khoản vay bạn cần:

Số tiền:

10,000,000 VNĐ

70,000,000 VNĐ

Thời gian vay:tháng

6 tháng

36 tháng

Khoản thanh toán hàng tháng:

* Kết quả tính toán này chỉ mang tính chất tham khảo, kết quả chính xác sẽ được thông báo trong quá trình tư vấn khoản vay cho khách hàng dựa trên lãi suất áp dụng tại từng thời điểm thực tế

Bước 1Khoản vay

Giấy tờ cần có:
✔️ Phiếu thông tin KH
✔️ CMND/Thẻ Căn cước công dân còn hiệu lực
✔️ HĐ hoà mạng TB hoặc hình chụp tin nhắn tổng đài 1414.

Khoản vay bạn cần:

Số tiền:

10,000,000 VNĐ

50,000,000 VNĐ

Thời gian vay:tháng

6 tháng

36 tháng

Khoản thanh toán hàng tháng:

* Kết quả tính toán này chỉ mang tính chất tham khảo, kết quả chính xác sẽ được thông báo trong quá trình tư vấn khoản vay cho khách hàng dựa trên lãi suất áp dụng tại từng thời điểm thực tế

QUY TRÌNH CHO VAY TIỀN MẶT