DANH MỤC
Trang chủ Tin tuyển dụng Giới thiệu Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel
TIN TỨC

Giới thiệu Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel

01/07/2016 | 04:32 PM
1. Tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật 

- Tên gọi: Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel
+ Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Viettel Import - Export Limited Company
+ Tên viết tắt: VIETTELIMEX
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Người đại diện theo pháp luật: Trần Thanh Tịnh

2. Lịch sử hoạt động, các mục tiêu phát triển dài hạn, kết quả thực hiện mục tiêu trong năm và mục tiêu phấn đấu năm sau
- Lịch sử hoạt động Công ty
+ 10/4/1997: Thành lập Phòng Xuất nhập khẩu trực thuộc Công ty điện tử viễn thông Quân đội. 
+ Năm 1999: Tổ chức Phòng Xuất nhập khẩu thành Trung tâm Xuất nhập khẩu
+ Tháng 4/2005: Chuyển đổi Trung tâm Xuất nhập khẩu thành Công ty TM&XNK Viettel
+ Tháng 5/2006: Thành lập Ban Kinh doanh điện thoại di động trực thuộc Công ty
+ 3/5/2006: Khai trương Siêu thị điện thoại Viettel Store đầu tiên VKO Ngọc Khánh
+ 31/10/2006: Khai trương hệ thống bán lẻ Viettel Store. 
+ Tháng 12/2007: Hoàn thành giai đoạn 1 xây dựng hệ thống siêu thị trên toàn quốc. 
+ Tháng 01/2009: Thành lập 3 Trung tâm mới Trung tâm Bán lẻ, Trung tâm XNK thiết bị viễn thông, Trung tâm Kinh doanh thương mại. 
+ Tháng 4/2010: Thành lập Trung tâm Phân phối. 
+ Tháng 12/2011: Thành lập Trung tâm Kinh doanh sản phẩm mới. 
+ Tháng 7/2014: Tiếp nhận 2 nhà máy in từ Tập đoàn Viễn thông Quân đội. 
+ Từ năm 2014 đến nay: Công ty hoạt động với 5 Trung tâm và 8 Phòng ban

- Các mục tiêu phát triển dài hạn 
+ Nâng cao năng suất bán hàng, cải tạo chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả hệ thống siêu thị.
+ Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV.    
+ Phát triển các ngành nghề, sản phẩm kinh doanh mới.
+ Thực hiện tiết kiệm, tối ưu hóa chi phí trên tất cả các lĩnh vực
+ Xây dựng môi trường làm việc văn minh, thân thiện, nghĩa tình.

- Kết quả thực hiện mục tiêu trong năm 2015 và mục tiêu phấn đấu năm 2016

Năm 2015
+ Doanh thu hoàn thành 113% kế hoạch Tập đoàn giao, tăng 28.5% so với năm 2014
+ Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 120.24% kế hoạch Tập đoàn giao, tăng 74% so với năm 2014
+ Năng suất lao động trong danh sách hoàn thành 109.6% kế hoạch Tập đoàn giao, tăng 47.2% so với năm 2014
+ Tổng quân số đến 31/12: 3986 người
+ Về nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV: Đã tổ chức các lớp đào tạo CBCNV Siêu thị, đào tạo GĐST, nhân viên mới, kỹ năng chăm sóc khách hàng, mở các lớp đào tạo về chuyên môn cho CBCNV trong từng lĩnh vực đặc thù như xuất nhập khẩu, kinh doanh…  

Mục tiêu năm 2016:
+ Doanh thu tăng trưởng 28% so năm 2015
+ Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 15% so năm 2015
+ Năng suất lao động tăng 12% so năm 2015
+ Tập trung phát triển các sản phẩm mới cho các hoạt động kinh doanh phân phối, xuất nhập khẩu: Điện thoại Pantech, sản phẩm CNTT (BenQ; Palo Alto, thiết bị lưu trữ của đối tác Pure Storage, thiết bị quản trị mạng Allied Telesis), kinh doanh kim loại màu... 
+ Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ cho hệ thống Siêu thị.

3. Báo cáo các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu
(Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ) năm 2015
- Doanh thu: 19.146,5 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 265,13 tỷ
- Nộp ngân sách nhà nước: 77,56 tỷ
- Vốn chủ sở hữu: 1.481,56 tỷ
- Vốn điều lệ: 1.410,8 tỷ

4. Kế hoạch, kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; danh sách các công ty do doanh nghiệp nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Không có

5. Thu nhập bình quân người lao động năm 2015: 11,57 triệu đồng/người/tháng
DANH MỤC