3.489.000 ₫
Khuyến mại:
 • -Tặng phiếu mua hàng trị giá 1.000.000đ (Áp dụng tới 31/07/2015)
Khuyến mại:
 • - Giảm thêm 400.000đ cho khách hàng là chủ thẻ MB (Áp dụng tới 31/07/2015)
Khuyến mại:
 • - Tặng phiếu mua hàng trị giá 300.000đ (Áp dụng tới 31/07/2015)
Khuyến mại:
 • - Tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000đ (Áp dụng tới 31/07/2015)
1.689.000 ₫
Khuyến mại:
 • - Tặng phiếu mua hàng trị giá 100.000đ (Áp dụng tới 31/07/2015)
Khuyến mại:
 • - Tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000đ (Áp dụng tới 31/07/2015)
Khuyến mại:
 • - Tặng phiếu mua hàng trị giá 100.000đ (Áp dụng tới 31/07/2015)
Khuyến mại:
 • - Tặng phiếu mua hàng trị giá 500.000đ (Áp dụng tới 31/07/2015)
2.189.000 ₫ 1.999.000 ₫
-9%
Khuyến mại:
 • - Tặng sim Viettel 10 số miễn phí truy cập Internet không giới hạn dung lượng trong vòng 06 tháng
Khuyến mại:
 • - Tặng sim Viettel 10 số miễn phí truy cập Internet không giới hạn dung lượng trong vòng 06 tháng
Khuyến mại:
 • - Tri ân khách hàng giảm ngay 320.000đ (Áp dụng tới 15/09/2015)
 • - Tặng sim Viettel 10 số miễn phí truy cập Internet không giới hạn dung lượng trong vòng 06 tháng
2.789.000 ₫ 2.389.000 ₫
-14%
2.489.000 ₫ 1.889.000 ₫
-24%
1.299.000 ₫
899.000 ₫
789.000 ₫
Khuyến mại:
 • - Tặng Sim Viettel giá trị khuyến mại tới 360.000đ 
Khuyến mại:
 • - Tặng Sim Viettel giá trị khuyến mại tới 360.000đ 
Khuyến mại:
 • - Tặng Sim Viettel giá trị khuyến mại tới 360.000đ 
419.000 ₫
419.000 ₫ 379.000 ₫
-10%
Khuyến mại:
 • - Tặng Sim Viettel giá trị khuyến mại tới 360.000đ 
180.000 ₫
180.000 ₫