ViettelStore
Đặt trước từ 0h01' ngày 07.10
Mở bán chính thức từ 0h01' ngày 14.10
Bảng giá dự kiến iPhone 14 tại Viettel Store

Dòng sản phẩm iPhone 14 (Plus, Pro, Pro Max) chính hãng

Chọn theo tiêu chí
Bộ lọc

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi

Loading…