ViettelStore
1. Không bán kèm phụ kiện.
2. Yêu cầu phần cứng và phần mềm tương thích.
3. 119.000đ/tháng sau thời gian dùng thử miễn phí. Không ràng buộc. Sau khi hết thời gian dùng thử, gói cước sẽ tự động gia hạn cho đến khi bị hủy.
4. Yêu cầu kết nối mạng di động hoặc Wi-Fi; có thể bị tính phí dữ liệu.
5. 119.000đ/tháng sau thời gian dùng thử miễn phí. Một thuê bao cho mỗi nhóm Chia Sẻ Trong Gia Đình. Ưu đãi có hiệu lực 3 tháng sau khi kích hoạt thiết bị hợp lệ. Gói cước sẽ tự động gia hạn cho đến khi bị hủy. Có áp dụng hạn chế và các điều khoản khác. Truy cập apple.com/promo để biết thêm thông tin.
6. Cần có gói cước dữ liệu. Mạng 4G LTE Advanced và 4G LTE chỉ khả dụng ở một số thị trường và được cung cấp qua một số nhà mạng. Tốc độ phụ thuộc vào thông lượng lý thuyết và có thể thay đổi tùy địa điểm và nhà mạng. Để biết thông tin về hỗ trợ mạng LTE, vui lòng liên hệ nhà mạng và truy cập apple.com/ipad/LTE.
7. Thời lượng pin khác nhau tùy theo cách sử dụng và cấu hình; truy cập apple.com/batteries để biết thêm thông tin.
Một số tính năng không khả dụng tại một số quốc gia hoặc khu vực. Truy cập apple.com/ios/feature-availability để xem danh sách đầy đủ.
Ứng dụng có sẵn trên App Store. Nội dung được cung cấp có thể thay đổi.
Cần đăng ký để sử dụng Apple Music.