ViettelStore
Chọn dịch vụ Thanh toán Online
ĐÓNG TIỀN TRẢ GÓP
 • 1
  Chọn đối tác trả góp
 • 2
  Nhập thông tin thanh toán
  Mã xác nhận mới Mã xác nhận
Hướng dẫn Xem mã khách hàng
Thông tin hỗ trợ
 • Số hợp đồng

  Gồm số, không có chữ cái. Khách hàng có thể xem số hợp đồng trên thẻ thanh toán/ hợp đồng trả góp hoặc liên hệ tổng đài Home Credit 1900633633 để được hỗ trợ kiểm tra số hợp đồng.

 • Thông tin thanh toán

  Số tiền thanh toán: Có thể thanh toán nhiều hơn hoặc ít hơn số tiền cần thanh toán hàng tháng (tối thiểu 20.000đ, tối đa 50.000.000đ) và được thanh toán nhiều lần/ tháng.

 • Lưu ý
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán.
  Thông tin khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng để phục vụ mục đích thanh toán dịch vụ mà khách hàng yêu cầu theo quy định của pháp luật;
  Bằng việc nhập thông tin và tiếp tục, khách hàng đồng ý và hiểu rõ rằng các thông tin khách hàng nhập sẽ được tự động gửi chính xác, đầy đủ và an toàn đến đối tác cung cấp dịch vụ cổng thanh toán của Viettel Store để phục vụ nhu cầu thanh toán dịch vụ khách hàng yêu cầu
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán .
Hướng dẫn Xem mã khách hàng
Thông tin hỗ trợ
 • Số hợp đồng

  Gồm số, không có chữ cái, bắt đầu bằng 20xxxxx, 150xxxxx, 53xxxxx. Khách hàng có thể xem số hợp đồng trên thẻ thanh toán/ hợp đồng trả góp hoặc liên hệ tổng đài FeCredit (028) 39 333 888 để được hỗ trợ kiểm tra số hợp đồng.

 • Thông tin thanh toán

  Số tiền thanh toán: Có thể thanh toán nhiều hơn hoặc ít hơn số tiền cần thanh toán hàng tháng (tối thiểu 20.000đ, tối đa 50.000.000đ) và được thanh toán nhiều lần/ tháng.

 • Lưu ý
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán.
  Thông tin khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng để phục vụ mục đích thanh toán dịch vụ mà khách hàng yêu cầu theo quy định của pháp luật;
  Bằng việc nhập thông tin và tiếp tục, khách hàng đồng ý và hiểu rõ rằng các thông tin khách hàng nhập sẽ được tự động gửi chính xác, đầy đủ và an toàn đến đối tác cung cấp dịch vụ cổng thanh toán của Viettel Store để phục vụ nhu cầu thanh toán dịch vụ khách hàng yêu cầu
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán .
Hướng dẫn Xem mã khách hàng
Thông tin hỗ trợ
 • Số hợp đồng

  Gồm 16 số, không có chữ cái, bắt đầu bằng 1000xxxx. Khách hàng có thể xem số hợp đồng trên thẻ thanh toán/ hợp đồng trả góp hoặc liên hệ tổng đài Mcredit 1900636769 để được hỗ trợ kiểm tra số hợp đồng.

 • Thông tin thanh toán

  Số tiền thanh toán: Số tiền thanh toán phải bằng hoặc lớn hơn số tiền tổng đài Mcredit nhắn tin

 • Lưu ý
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán.
  Thông tin khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng để phục vụ mục đích thanh toán dịch vụ mà khách hàng yêu cầu theo quy định của pháp luật;
  Bằng việc nhập thông tin và tiếp tục, khách hàng đồng ý và hiểu rõ rằng các thông tin khách hàng nhập sẽ được tự động gửi chính xác, đầy đủ và an toàn đến đối tác cung cấp dịch vụ cổng thanh toán của Viettel Store để phục vụ nhu cầu thanh toán dịch vụ khách hàng yêu cầu
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán .
Hướng dẫn Xem mã khách hàng
Thông tin hỗ trợ
 • Số hợp đồng

  Gồm 5-6 số, không có chữ cái hoặc số CMND/CCCD. Khách hàng có thể xem số hợp đồng trên thẻ thanh toán/ hợp đồng trả góp hoặc liên hệ tổng đài Mirae asset (028) 7300 7777 để được hỗ trợ kiểm tra số hợp đồng.

 • Thông tin thanh toán

  Số tiền thanh toán: Có thể thanh toán nhiều hơn hoặc ít hơn số tiền cần thanh toán hàng tháng (tối thiểu 20.000đ, tối đa 50.000.000đ) và được thanh toán nhiều lần/ tháng.

 • Lưu ý
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán.
  Thông tin khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng để phục vụ mục đích thanh toán dịch vụ mà khách hàng yêu cầu theo quy định của pháp luật;
  Bằng việc nhập thông tin và tiếp tục, khách hàng đồng ý và hiểu rõ rằng các thông tin khách hàng nhập sẽ được tự động gửi chính xác, đầy đủ và an toàn đến đối tác cung cấp dịch vụ cổng thanh toán của Viettel Store để phục vụ nhu cầu thanh toán dịch vụ khách hàng yêu cầu
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán .
Thông tin hỗ trợ
 • Số hợp đồng

  Mã KH là số CMND hoặc CCCD. Khách hàng có thể xem số hợp đồng trên thẻ thanh toán/ hợp đồng trả góp hoặc liên hệ tổng đài ATM Online 1900636697 để được hỗ trợ kiểm tra số hợp đồng.

 • Thông tin thanh toán

  Số tiền thanh toán: Có thể thanh toán nhiều hơn hoặc ít hơn số tiền cần thanh toán hàng tháng (tối thiểu 20.000đ, tối đa 50.000.000đ) và được thanh toán nhiều lần/ tháng.

 • Lưu ý
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán.
  Thông tin khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng để phục vụ mục đích thanh toán dịch vụ mà khách hàng yêu cầu theo quy định của pháp luật;
  Bằng việc nhập thông tin và tiếp tục, khách hàng đồng ý và hiểu rõ rằng các thông tin khách hàng nhập sẽ được tự động gửi chính xác, đầy đủ và an toàn đến đối tác cung cấp dịch vụ cổng thanh toán của Viettel Store để phục vụ nhu cầu thanh toán dịch vụ khách hàng yêu cầu
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán .
Hướng dẫn Xem mã khách hàng
Thông tin hỗ trợ
 • Số hợp đồng

  Gồm số, không có chữ cái hoặc CMND. Khách hàng có thể xem số hợp đồng trên thẻ thanh toán/ hợp đồng trả góp hoặc liên hệ tổng đài ACS (028) 5445 3800 để được hỗ trợ kiểm tra số hợp đồng.

 • Thông tin thanh toán

  Số tiền thanh toán: Thanh toán đủ số tiền cần thanh toán hàng tháng và có thể thanh toán nhiều kỳ/lần/ tháng.

 • Lưu ý
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán.
  Thông tin khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng để phục vụ mục đích thanh toán dịch vụ mà khách hàng yêu cầu theo quy định của pháp luật;
  Bằng việc nhập thông tin và tiếp tục, khách hàng đồng ý và hiểu rõ rằng các thông tin khách hàng nhập sẽ được tự động gửi chính xác, đầy đủ và an toàn đến đối tác cung cấp dịch vụ cổng thanh toán của Viettel Store để phục vụ nhu cầu thanh toán dịch vụ khách hàng yêu cầu
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán .
Thông tin hỗ trợ
 • Số hợp đồng

  Bao gồm 1 dãy số, bắt đầu bằng số 1, có 8 hoặc 9 ký tự số, không có ký tự chữ.
  - Khách hàng có thể xem số hợp đồng trên thẻ thanh toán/ hợp đồng trả góp hoặc liên hệ tổng đài Shinhan Finance 1900 5454 49 để được hỗ trợ kiểm tra số hợp đồng.

 • Thông tin thanh toán

  Số tiền thanh toán: Có thể thanh toán nhiều hơn hoặc ít hơn số tiền cần thanh toán hàng tháng (tối thiểu 20.000đ, tối đa 50.000.000đ) và được thanh toán nhiều lần/ tháng.

 • Lưu ý
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán.
  Thông tin khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng để phục vụ mục đích thanh toán dịch vụ mà khách hàng yêu cầu theo quy định của pháp luật;
  Bằng việc nhập thông tin và tiếp tục, khách hàng đồng ý và hiểu rõ rằng các thông tin khách hàng nhập sẽ được tự động gửi chính xác, đầy đủ và an toàn đến đối tác cung cấp dịch vụ cổng thanh toán của Viettel Store để phục vụ nhu cầu thanh toán dịch vụ khách hàng yêu cầu
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán .
Thông tin hỗ trợ
 • Số hợp đồng

  Là số Hợp đồng vay của EVN, bao gồm 1 dãy số gồm 10 số, không có ký tự chữ.
  - Khách hàng có thể xem số hợp đồng trên thẻ thanh toán/ hợp đồng trả góp hoặc liên hệ tổng đài Easycredit 19001066 để được hỗ trợ kiểm tra số hợp đồng.

 • Thông tin thanh toán

  Số tiền thanh toán: Có thể thanh toán nhiều hơn hoặc ít hơn số tiền cần thanh toán hàng tháng (tối thiểu 20.000đ, tối đa 50.000.000đ) và được thanh toán nhiều lần/ tháng.

 • Lưu ý
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán.
  Thông tin khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng để phục vụ mục đích thanh toán dịch vụ mà khách hàng yêu cầu theo quy định của pháp luật;
  Bằng việc nhập thông tin và tiếp tục, khách hàng đồng ý và hiểu rõ rằng các thông tin khách hàng nhập sẽ được tự động gửi chính xác, đầy đủ và an toàn đến đối tác cung cấp dịch vụ cổng thanh toán của Viettel Store để phục vụ nhu cầu thanh toán dịch vụ khách hàng yêu cầu
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán .
Thông tin hỗ trợ
 • Số hợp đồng

  Bao gồm 1 dãy số, bắt đầu bằng số 1, có 8 hoặc 9 ký tự số, không có ký tự chữ.
  - Khách hàng có thể xem số hợp đồng trên thẻ thanh toán/ hợp đồng trả góp hoặc liên hệ tổng đài Shinhan Finance 1900 5454 49 để được hỗ trợ kiểm tra số hợp đồng.

 • Thông tin thanh toán

  Số tiền thanh toán: Có thể thanh toán nhiều hơn hoặc ít hơn số tiền cần thanh toán hàng tháng (tối thiểu 20.000đ, tối đa 50.000.000đ) và được thanh toán nhiều lần/ tháng.

 • Lưu ý
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán.
  Thông tin khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng để phục vụ mục đích thanh toán dịch vụ mà khách hàng yêu cầu theo quy định của pháp luật;
  Bằng việc nhập thông tin và tiếp tục, khách hàng đồng ý và hiểu rõ rằng các thông tin khách hàng nhập sẽ được tự động gửi chính xác, đầy đủ và an toàn đến đối tác cung cấp dịch vụ cổng thanh toán của Viettel Store để phục vụ nhu cầu thanh toán dịch vụ khách hàng yêu cầu
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán .
Thông tin hỗ trợ
 • Số hợp đồng

  Bao gồm từ 14 đến 16 ký tự cả chữ và số, bắt đầu bằng ký tự chữ cái.
  - Khách hàng có thể xem số hợp đồng trên thẻ thanh toán/ hợp đồng trả góp hoặc liên hệ tổng đài OCB 1800 6678 để được hỗ trợ kiểm tra số hợp đồng.

 • Thông tin thanh toán

  Số tiền thanh toán: Có thể thanh toán nhiều hơn hoặc ít hơn số tiền cần thanh toán hàng tháng (tối thiểu 20.000đ, tối đa 50.000.000đ) và được thanh toán nhiều lần/ tháng.

 • Lưu ý
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán.
  Thông tin khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng để phục vụ mục đích thanh toán dịch vụ mà khách hàng yêu cầu theo quy định của pháp luật;
  Bằng việc nhập thông tin và tiếp tục, khách hàng đồng ý và hiểu rõ rằng các thông tin khách hàng nhập sẽ được tự động gửi chính xác, đầy đủ và an toàn đến đối tác cung cấp dịch vụ cổng thanh toán của Viettel Store để phục vụ nhu cầu thanh toán dịch vụ khách hàng yêu cầu
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán .
ĐÓNG TIỀN ĐIỆN
 • 1
  Chọn dịch vụ
 • 2
  Nhập thông tin thanh toán
  Mã xác nhận mới Mã xác nhận
Hướng dẫn Xem mã khách hàng
Thông tin hỗ trợ
 • Mã khách hàng

  Gồm chữ và số, được bắt đầu bằng PExxxxxx khách hàng có thể xem Mã khách hàng trên giấy thông báo tiền điện hoặc hóa đơn tiền điện hoặc liên hệ tổng đài điện lực

 • Thông tin thanh toán

  Số tiền thanh toán: Thanh toán đủ số tiền nợ
  Hóa đơn: Viettel Store không hỗ trợ xuất hóa đơn cho dịch vụ này.

 • Lưu ý
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán.
  Thông tin khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng để phục vụ mục đích thanh toán dịch vụ mà khách hàng yêu cầu theo quy định của pháp luật;
  Bằng việc nhập thông tin và tiếp tục, khách hàng đồng ý và hiểu rõ rằng các thông tin khách hàng nhập sẽ được tự động gửi chính xác, đầy đủ và an toàn đến đối tác cung cấp dịch vụ cổng thanh toán của Viettel Store để phục vụ nhu cầu thanh toán dịch vụ khách hàng yêu cầu
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán .
ĐÓNG TIỀN NƯỚC
 • 1
  Chọn nhà cung cấp
 • 2
  Nhập thông tin thanh toán
  Mã xác nhận mới Mã xác nhận
Thông tin hỗ trợ
 • Mã danh bạ

  Mã danh bạ: Gồm 11 số, không có chữ cái. Khách hàng có thể xem Mã danh bạ trên Giấy thông báo tiền nước hoặc Hóa đơn tiền nước hoặc liên hệ Công ty cấp nước: (028)38.552.354

 • Thông tin thanh toán

  Số tiền thanh toán: Thanh toán đủ số tiền nợ
  Hóa đơn: Viettel Store không hỗ trợ xuất hóa đơn cho dịch vụ này.

 • Lưu ý
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán.
  Thông tin khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng để phục vụ mục đích thanh toán dịch vụ mà khách hàng yêu cầu theo quy định của pháp luật;
  Bằng việc nhập thông tin và tiếp tục, khách hàng đồng ý và hiểu rõ rằng các thông tin khách hàng nhập sẽ được tự động gửi chính xác, đầy đủ và an toàn đến đối tác cung cấp dịch vụ cổng thanh toán của Viettel Store để phục vụ nhu cầu thanh toán dịch vụ khách hàng yêu cầu
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán .
ĐÓNG TIỀN TRUYỀN HÌNH
 • 1
  Chọn dịch vụ
 • 2
  Nhập thông tin thanh toán
  Mã xác nhận mới Mã xác nhận
Hướng dẫn Xem mã khách hàng
Thông tin hỗ trợ
 • Mã khách hàng

  Mã danh bạ: Là chuỗi từ 1 đến 14 ký tự. Khách hàng có thể xem Mã khách hàng trên Giấy thông báo cước hoặc Hóa đơn đóng cước hoặc liên hệ tổng đài (028)800.126

 • Thông tin thanh toán

  Số tiền thanh toán: Thanh toán đủ số tiền nợ
  Hóa đơn: VST không hỗ trợ xuất hóa đơn cho dịch vụ này.

 • Lưu ý
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán.
  Thông tin khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng để phục vụ mục đích thanh toán dịch vụ mà khách hàng yêu cầu theo quy định của pháp luật;
  Bằng việc nhập thông tin và tiếp tục, khách hàng đồng ý và hiểu rõ rằng các thông tin khách hàng nhập sẽ được tự động gửi chính xác, đầy đủ và an toàn đến đối tác cung cấp dịch vụ cổng thanh toán của Viettel Store để phục vụ nhu cầu thanh toán dịch vụ khách hàng yêu cầu
  Giao dịch thanh toán trực tuyến không hỗ trợ hủy giao dịch/chuyển Hợp đồng. Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán .